Publicat per

La manca d’audiència jove en l’audiovisual públic

Publicat per

La manca d’audiència jove en l’audiovisual públic

Bon capvespre, companys! Perdoneu que vaig un pèl tard, sempre m’és difícil ajustar-me als tempos perquè estic cursant set assignatures. Aquí el resum de la meva proposta: Dels dotze eixos d’actuació proposats pel Pacte Nacional per la Llengua he escollit l’audiovisual i els mitjans de comunicació, ja que crec que és un dels àmbits més abandonats pel que fa a la política lingüística i un dels que necessita actuació més urgentment si consultem les audiències, especialment de TV3 i Catalunya…
Bon capvespre, companys! Perdoneu que vaig un pèl tard, sempre m’és difícil ajustar-me als tempos perquè estic cursant set…

Bon capvespre, companys!

Perdoneu que vaig un pèl tard, sempre m’és difícil ajustar-me als tempos perquè estic cursant set assignatures. Aquí el resum de la meva proposta:

Dels dotze eixos d’actuació proposats pel Pacte Nacional per la Llengua he escollit l’audiovisual i els mitjans de comunicació, ja que crec que és un dels àmbits més abandonats pel que fa a la política lingüística i un dels que necessita actuació més urgentment si consultem les audiències, especialment de TV3 i Catalunya Ràdio, els mitjans principals de la Corporació Catalana del Mitjans Audiovisuals. Per centrar-me en una comunitat autònoma concreta he decidit situar la meva àrea geogràfica d’actuació a Catalunya.

El conflicte principal actualment dels mitjans tradicionals, centrant-nos en la ràdio i la televisió públiques (per tant en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) és la manca d’audiència jove, la qual cosa porta la llengua a una situació de debilitat extrema: cal que el jovent entengui el català com una llengua apta per l’oci per tal que la llengua es mantingui activa.

Davant d’aquesta problemàtica cal una actuació dràstica i una inversió de diners públics potent que converteixi el català en una llengua existent i potent a internet a mà de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Objectius: Crear una plataforma digital produïda per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, similar a altres plataformes digitals d’altres cadenes estatals, com Playz de Radiotelevisió Espanyola o Atresplayer d’Antena 3, on es concentrin contingut de qualitat generat per la CCMA, generant personalitats d’internet associades a la televisió i ràdio pública, produint (externament o interna) sèries, pel·lícules i programes, seguint les tendències que han funcionat anteriorment a TV3 o Catalunya Ràdio entre el públic jove (AdolescentsXL, Crims, Eufòria, Merlí, Polseres Vermelles..).

Destinataris: L’objectiu és arribar al públic jove d’entre 12 a 30 anys de Catalunya, siguin ells catalanoparlants o no.

Actors: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb l’ajuda de productores externes.

Mitjans i recursos: Només amb el funcionariat contractat actualment amb el que compta la CCMA n’hi hauria prou per generar la plataforma i introduir-hi tot el contingut que ja ha funcionat prèviament entre la població de Catalunya d’entre 12 a 30 anys, per la qual cosa inicialment la inversió seria de zero euros, aprofitant els mitjans i recursos propis de la CCMA. Més endavant caldria invertir-hi per generar nous continguts.

Efectes: Els efectes desitjats són que els joves entre 12 i 30 anys de Catalunya identifiquin el català com a llengua d’oci vàlida, convertint-la en un idioma amb presència real a internet.

Calendari: Inicialment fixaria les dates de presentació de la plataforma, comptant només amb produccions de la CCMA ja existents (Crims, AdolescentsXL, MoodZ, Eufòria, El búnquer, Merlí, Polseres Vermelles, Les de l’hòquei, etc.). Per això només caldrien un màxim de sis mesos de selecció del producció i creació de la plataforma mateixa.

Debat0el La manca d’audiència jove en l’audiovisual públic

No hi ha comentaris.

Publicat per

Propostes per millorar l’educació al País Valencià

Publicat per

Propostes per millorar l’educació al País Valencià

Àmbit geogràfic: País Valencià Àrea temàtica: 2. Educació i recerca Repte: Aconseguir una normalització lingüística del valencià i una equitat plurilingüe fomentant l’estudi del valencià a tots els nivells educatius.   Diagnòstic sociolingüístic i de la legislació vigent:  La normalització lingüística és un repte de grans proporcions que abasta molts àmbits i que, com a conseqüència, …
Àmbit geogràfic: País Valencià Àrea temàtica: 2. Educació i recerca Repte: Aconseguir una normalització lingüística del valencià i una equitat plurilingüe fomentant…

Àmbit geogràfic: País Valencià

Àrea temàtica: 2. Educació i recerca

Repte: Aconseguir una normalització lingüística del valencià i una equitat plurilingüe fomentant l’estudi del valencià a tots els nivells educatius.

 

Diagnòstic sociolingüístic i de la legislació vigent: 

La normalització lingüística és un repte de grans proporcions que abasta molts àmbits i que, com a conseqüència, la seua consolidació total és complexa.

Segons les lleis vigents que serveixen per a la protecció, el respecte, el foment i el coneixement i ús del valencià amb la comparació de les estadístiques de Coneixement i ús del valencià de 2015 que mostren uns percentatges baixos de les zones castellanoparlants i uns resultats molt millorables per als valencianoparlants, els nous programes plurilingües del Programa d’Educació Plurilingüe Dinàmic semblen insuficients per a millorar la situació actual del valencià a tot el territori i complir amb les lleis de promoció i ús de la llengua.

 

Propostes d’actuació i objectius:

  1. Decidir un percentatge de programa plurilingüe igualitari per a tot el territori que afavorisca el valencià per fomentar l’equitat lingüística i que augmente en almenys 1h obligatòria l’anglés per millorar el sistema de plurilingüisme. Una proposta de 18h i 30min de valencià, 3h de castellà i 1h d’anglés s’adequaria millor als àmbits d’ús de la llengua. L’objectiu és aconseguir una major equitat lingüística als centres educatius principalment entre el valencià i el castellà, fomentant també l’anglés.

  2. Obligatorietat d’impartir els percentatges pactats de la mesura anterior en els territoris principalment castellanoparlants de Requena-Sogorb i l’Oriola. Fomentar així l’aprenentatge del valencià en les àrees castellanoparlants.

  3. Obligatorietat d’ús dels percentatges anteriors per als centres concertats que reben pressupostos i subvencions públiques. Fomentar l’aprenentatge del valencià en els centres concertats.

  4. Obligatorietat de fomentar l’ús del valencià als centres concertats que reben pressupostos i subvencions públiques. Garantir que tot l’alumnat d’arreu del territori puga entendre, parlar, escriure i llegir el valencià perfectament.

  5. Fomentar el coneixement dels Drets lingüístics mitjançant un programa que formara el professorat, com podrien ser els docents de l’assignatura de valencià o els tutors, per impartir durant les classes de valencià o tutories als alumnes el coneixement dels seus drets lingüístics i com denunciar la manca, falta o la vulneració d’aquests.

  6. Fomentar el PIL a les zones castellanoparlants i centres on estudien majoritàriament alumnes estrangers que no dominen la llengua, a les zones on menys s’usa.

  7. Creació d’un programa adaptant el PIL i el PEV als refugiats dels CEAR. Major immersió lingüística que els ajuda en la seua integració al territori valencià, la cultura valenciana i el món laboral.

  8. Traducció de la pàgina web del CEAR al valencià i fer aportacions culturals en valencià. Fomente el seu aprenentatge del valencià.

  9. Implementar el món digital en valencià als centres educatius. Fomentar l’ús del valencià al món tecnològic educatiu.

 

Efectes:

Millora de l’ús del valencià a les zones castellanoparlants mantenint i millorant el dels valencianoparlants també. Conéixer la situació real de vulnerabilitat dels drets lingüístics a l’educació. Fomentar per part dels docents i l’alumnat la llengua valenciana. Millorar la Immersió lingüística dels nouvinguts.

 

BIBLIOGRAFIA

CEAR [en línia][Data de consulta 2 de maig de 2022] https://www.cear.es

Escola Valenciana [en línia]. Escola Valenciana pel plurilingüisme. Programes d’educació bilingües i Programes d’educació plurilingües. [Data de consulta 2 de maig de 2022]https://escolavalenciana.org/web/wp-content/uploads/2017/08/guiapluri.pdf

Generalitat Valenciana [en línia]. Coneixements i ús del valencià. [Data de consulta 2 de maig de 2022]https://ceice.gva.es/documents/161863132/168013490/Enquesta+Coneixement+valenci%C3%A0_2015+%28S%C3%ADntesi_val%29.pdf/7a3cf125-650d-4b1e-8c8c-b32030d4ea00

Generalitat Valenciana [en línia]. Membres de la xarxa.val [Data de consulta 2 de maig de 2022]https://ceice.gva.es/documents/161863132/167569485/Membres

Generalitat Valenciana [en línia]. Llei d’ensenyament i ús del valencià [Data de consulta 2 de maig de 2022] https://www.avl.gva.es/documents/31987/97442/Documents_02.pdf

Generalitat Valenciana [en línia]. Decret llei 3/2017 [Data de consulta 2 de maig de 2022]https://dogv.gva.es/va/disposicio?sig=007843/2017&url_lista=

Generalitat Valenciana [en línia]. Consell social de les llengües [Data de consulta 2 de maig de 2022]https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/consell-social-de-les-llengues

Generalitat Valenciana [en línia]. Decret 13/2019, de 8 de febrer, del Consell, de creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians [Data de consulta 2 de maig de 2022] https://dogv.gva.es/datos/2019/02/14/pdf/2019_1435.pdf

Generalitat Valenciana [en línia]. Política Lingüística. [Data de consulta 2 de maig de 2022]https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/inicio

Generalitat Valenciana [en línia]. Situació del valencià [Data de consulta 2 de maig de 2022]https://ceice.gva.es/documents/161863132/354711011/L_04_ToniM_Alternatives_web.pdf/5549c519-22d4-241c-8df0-1cdc48069a9d?t=1645087366887

Debat0el Propostes per millorar l’educació al País Valencià

No hi ha comentaris.