Publicat per

Les llengües minoritàries a Suïssa

Publicat per

Les llengües minoritàries a Suïssa

El nom comú del país és Suïssa (en alemany: die Schweiz; en francés: la Suisse; en italià: Svizzera; en romanx: Svizra; i en llatí: Helvetia). …
El nom comú del país és Suïssa (en alemany: die Schweiz; en francés: la Suisse; en italià: Svizzera; en…

El nom comú del país és Suïssa (en alemany: die Schweiz; en francés: la Suisse; en italià: Svizzera; en romanx: Svizra; i en llatí: Helvetia). El seu nom oficial és Confederació Suïssa (en alemany: Schweizerische Eidgenossenschaft; en francés: Confédération Suisse; en italià: Confederazione Svizzera; en romanx: Confederaziun svizra; i en llatí: Confœderatio Helvetica).

Coexisteixen quatre llengües principals a la Confederació Suïssa: l’alemany, el francés, l’italià i el romanx. Amb una superfície de 41.290km2 compta amb 8.670.300 habitants. L’alemany és l’idioma més parlat que compta amb un 63% de la població total suïssa. Seguidament, el francés que és parlat pel 23% de la població, després l’italià que el parla un 8,2% de la població i, per últim, la llengua menys parlada és el romanx, o grisó, que compta sols amb un 0,5% de la població total. La varietat de llengües és pel fet que el país és llindar a França, Alemanya i Itàlia. Tot i que l’alemany té un percentatge més alt de parlants, no s’ha establit com a llengua oficial per damunt de cap altra, conviu amb el francés i l’italià compartint estatut de llengües oficials a l’administració federal suïssa, mentre que el romanx és cooficial i es fa servir sols amb els parlants.

Cada varietat lingüística determina el territori, i aquests es divideixen en cantons, on la llengua oficial és la que predomina en aquesta. Per exemple, hi ha cinc cantons francòfons. A alguns pocs cantons hi ha més d’una llengua oficial. El 1848 la Constitució federal reconeixia el francés, l’italià i l’alemany com a llengües oficials. El 1938, quasi cent anys després, va reconèixer també el romanx com a llengua nacional i fins al 1996 no la reconegueren com a llengua cooficial.

En l’educació a Suïssa la llengua nativa de cada cantó és la que s’estudia en primer estat, després s’estudia una segona llengua nacional i per últim una tercera llengua oficial o l’anglés. A la Confederació Suïssa, els mitjans de comunicació respecten i han de promoure les tres llengües oficials i almenys un programa de ràdio s’ha d’emetre en romanx.

El romanx és, per tant, la llengua minoritària a la Confederació Suïssa. A més a més, aquesta compta amb varietats dialectals al seu interior: sobreselvà, sotaselvà, sumiran, alt engiadinès o puter, i baix engiadinès o vallader. Aquest últim és el que compta amb més parlants. El romanx pateix d’una falta de protecció, manca una política d’immersió lingüística. Va estar exclós educativament durant un llarg període de temps, s’usa actualment en l’educació primària en algunes àrees però no en la secundària.

L’italià té una varietat històrica dialectal: el llombard. En el passat, a la regió italiana predominava el llombard, una llengua bastant diferent de l’estàndard italià, però a partir de la creació del Regne d’Itàlia aquesta va començar a substituir-se per l’italià actual; això no obstant resten alguns parlants en aquest dialecte. Hui en dia encara podem escoltar programes de ràdio, llegir llibres o revistes, comptar amb un diccionari i fins i tot escoltar cantants en llengua llombarda principalment al cantó de Ticino i també en menor grau al cantó de Grisons. A la dècada dels 2000 es va fer una proposta per normativitzar el llombard que era de caràcter polinòmic, com en el cas de l’ortografia del català, que no va arribar a bon port.

L’alemany també compta amb una varietat dialectal: el jenisch. El jenisch, és una llengua que naix dels jenischs. És un poblat seminòmada europeu que es va establir a l’Europa Central (Alemanya, Bèlgica, Àustria, Països Baixos, parts de França i Suïssa). Podrien estar establerts a Suïssa des del segle XV. Aquest país sí els reconeix com a minoria nacional. La seua llengua és una barreja de restes de llengües germàniques com l’ídis, el romaní o el rotwelsch. Actualment, s’ha creat una associació independent per protegir la seua cultura. També existeixen en l’alemany el tipus col·loquial o dialecte Schwyzerdütsch, i l’estàndard que s’usa a l’aula, Hochdeutsch, que fora de l’àmbit educatiu es limita a les situacions formals.

L’ídix també és una llengua minoritària a Suïssa que té dues variants. La primera és l’oriental que prové dels jueus que emigraren en l’holocaust. La segona l’occidental, aquell que ja es parlava abans de l’holocaust. Està en via d’extinció i quasi segur el 100% dels seus parlants són bilingües.

Del francés i l’occità reben l’arpità o francoprovençal. Actualment, es troba en perill d’extinció i roman important a Evolênna a Suïssa.

El tamany de població a Suïssa és poc més gran que el de Catalunya. La varietat lingüística amb comparació en l’Espanyola és semblant, la diferència és que no hi ha una llengua oficial dominant per damunt de les minoritàries. La divisió de territoris per la llengua que es parla és un fenomen que també ocorre a l’Estat Espanyol, un exemple el cas català; això no obstant a Suïssa els cantons tenen més autonomia. Tant el català, com el romanx i l’italià formen part de les llengües protegides de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. Tot i això, resten com a llengües autòctones no protegides el francoprovençal o arpità, romaní i ídix. També el francés i alemany en zones on són minoritàries.

En resum, la Confederació Suïssa protegeix i promou principalment l’alemany, el francés i l’italià; el romanx manca de protecció i el seu percentatge de sols un 0,5% fa que aquesta llengua es trobe en perill. A més a més, s’inclouen diferents llengües minoritàries que estan en perill d’extinció; dins dels dialectes del romanx: sobreselvà, sotaselvà, sumiran, alt engiadinès o puter, i baix engiadinès o vallader; de l’alemany: el jenisch; de l’italià: el llombard; del francés: l’arpità o francoprovençal; com també l’ídix.

BIBLIOGRAFIA

Diari Ara [En línia] Llengües oficials a Suïssa, Canadà i Bèlgica. [Data de consulta 23 de maig de 2022] https://www.ara.cat/opinio/llengues-oficials-suissa-canada-belgica_129_4218330.html

El Periodico [En línia] Les llengües que es parlen a Suïssa [Data de consulta 23 de maig de 2022] https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20130521/les-llengues-que-es-parlen-a-suissa-2396272

Los traductores [En línia] Idiomas hablados en Suiza [Data de consulta 23 de maig de 2022] https://lostraductores.es/blog/lenguas-habladas-mundo/idiomas-hablados-suiza/

Yenisch [En línia] [Data de consulta 23 de maig de 2022] https://web.archive.org/web/20120101214615/http://www.yenisch-suisse.ch/

Viquipèdia [En línia] Llombard [Data de consulta 23 de maig de 2022] https://ca.wikipedia.org/wiki/Llombard

Viquipèdia [En línia] Ídix [Data de consulta 23 de maig de 2022] https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ddix

Viquipèdia [En línia] Francoprovençal [Data de consulta 23 de maig de 2022] https://ca.wikipedia.org/wiki/Francoproven%C3%A7al

Viquipèdia [En línia] Jenischs [Data de consulta 23 de maig de 2022] https://ca.wikipedia.org/wiki/Jenischs

CEFAN [En línia] Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) [Data de consulta 23 de maig de 2022] https://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/suisse-fed-loi2006.htm

Debat0el Les llengües minoritàries a Suïssa

No hi ha comentaris.

Publicat per

La manca d’audiència jove en l’audiovisual públic

Publicat per

La manca d’audiència jove en l’audiovisual públic

Bon capvespre, companys! Perdoneu que vaig un pèl tard, sempre m’és difícil ajustar-me als tempos perquè estic cursant set assignatures. Aquí el resum de la meva proposta: Dels dotze eixos d’actuació proposats pel Pacte Nacional per la Llengua he escollit l’audiovisual i els mitjans de comunicació, ja que crec que és un dels àmbits més abandonats pel que fa a la política lingüística i un dels que necessita actuació més urgentment si consultem les audiències, especialment de TV3 i Catalunya…
Bon capvespre, companys! Perdoneu que vaig un pèl tard, sempre m’és difícil ajustar-me als tempos perquè estic cursant set…

Bon capvespre, companys!

Perdoneu que vaig un pèl tard, sempre m’és difícil ajustar-me als tempos perquè estic cursant set assignatures. Aquí el resum de la meva proposta:

Dels dotze eixos d’actuació proposats pel Pacte Nacional per la Llengua he escollit l’audiovisual i els mitjans de comunicació, ja que crec que és un dels àmbits més abandonats pel que fa a la política lingüística i un dels que necessita actuació més urgentment si consultem les audiències, especialment de TV3 i Catalunya Ràdio, els mitjans principals de la Corporació Catalana del Mitjans Audiovisuals. Per centrar-me en una comunitat autònoma concreta he decidit situar la meva àrea geogràfica d’actuació a Catalunya.

El conflicte principal actualment dels mitjans tradicionals, centrant-nos en la ràdio i la televisió públiques (per tant en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) és la manca d’audiència jove, la qual cosa porta la llengua a una situació de debilitat extrema: cal que el jovent entengui el català com una llengua apta per l’oci per tal que la llengua es mantingui activa.

Davant d’aquesta problemàtica cal una actuació dràstica i una inversió de diners públics potent que converteixi el català en una llengua existent i potent a internet a mà de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Objectius: Crear una plataforma digital produïda per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, similar a altres plataformes digitals d’altres cadenes estatals, com Playz de Radiotelevisió Espanyola o Atresplayer d’Antena 3, on es concentrin contingut de qualitat generat per la CCMA, generant personalitats d’internet associades a la televisió i ràdio pública, produint (externament o interna) sèries, pel·lícules i programes, seguint les tendències que han funcionat anteriorment a TV3 o Catalunya Ràdio entre el públic jove (AdolescentsXL, Crims, Eufòria, Merlí, Polseres Vermelles..).

Destinataris: L’objectiu és arribar al públic jove d’entre 12 a 30 anys de Catalunya, siguin ells catalanoparlants o no.

Actors: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb l’ajuda de productores externes.

Mitjans i recursos: Només amb el funcionariat contractat actualment amb el que compta la CCMA n’hi hauria prou per generar la plataforma i introduir-hi tot el contingut que ja ha funcionat prèviament entre la població de Catalunya d’entre 12 a 30 anys, per la qual cosa inicialment la inversió seria de zero euros, aprofitant els mitjans i recursos propis de la CCMA. Més endavant caldria invertir-hi per generar nous continguts.

Efectes: Els efectes desitjats són que els joves entre 12 i 30 anys de Catalunya identifiquin el català com a llengua d’oci vàlida, convertint-la en un idioma amb presència real a internet.

Calendari: Inicialment fixaria les dates de presentació de la plataforma, comptant només amb produccions de la CCMA ja existents (Crims, AdolescentsXL, MoodZ, Eufòria, El búnquer, Merlí, Polseres Vermelles, Les de l’hòquei, etc.). Per això només caldrien un màxim de sis mesos de selecció del producció i creació de la plataforma mateixa.

Debat0el La manca d’audiència jove en l’audiovisual públic

No hi ha comentaris.

Publicat per

Propostes per millorar l’educació al País Valencià

Publicat per

Propostes per millorar l’educació al País Valencià

Àmbit geogràfic: País Valencià Àrea temàtica: 2. Educació i recerca Repte: Aconseguir una normalització lingüística del valencià i una equitat plurilingüe fomentant l’estudi del valencià a tots els nivells educatius.   Diagnòstic sociolingüístic i de la legislació vigent:  La normalització lingüística és un repte de grans proporcions que abasta molts àmbits i que, com a conseqüència, …
Àmbit geogràfic: País Valencià Àrea temàtica: 2. Educació i recerca Repte: Aconseguir una normalització lingüística del valencià i una equitat plurilingüe fomentant…

Àmbit geogràfic: País Valencià

Àrea temàtica: 2. Educació i recerca

Repte: Aconseguir una normalització lingüística del valencià i una equitat plurilingüe fomentant l’estudi del valencià a tots els nivells educatius.

 

Diagnòstic sociolingüístic i de la legislació vigent: 

La normalització lingüística és un repte de grans proporcions que abasta molts àmbits i que, com a conseqüència, la seua consolidació total és complexa.

Segons les lleis vigents que serveixen per a la protecció, el respecte, el foment i el coneixement i ús del valencià amb la comparació de les estadístiques de Coneixement i ús del valencià de 2015 que mostren uns percentatges baixos de les zones castellanoparlants i uns resultats molt millorables per als valencianoparlants, els nous programes plurilingües del Programa d’Educació Plurilingüe Dinàmic semblen insuficients per a millorar la situació actual del valencià a tot el territori i complir amb les lleis de promoció i ús de la llengua.

 

Propostes d’actuació i objectius:

  1. Decidir un percentatge de programa plurilingüe igualitari per a tot el territori que afavorisca el valencià per fomentar l’equitat lingüística i que augmente en almenys 1h obligatòria l’anglés per millorar el sistema de plurilingüisme. Una proposta de 18h i 30min de valencià, 3h de castellà i 1h d’anglés s’adequaria millor als àmbits d’ús de la llengua. L’objectiu és aconseguir una major equitat lingüística als centres educatius principalment entre el valencià i el castellà, fomentant també l’anglés.

  2. Obligatorietat d’impartir els percentatges pactats de la mesura anterior en els territoris principalment castellanoparlants de Requena-Sogorb i l’Oriola. Fomentar així l’aprenentatge del valencià en les àrees castellanoparlants.

  3. Obligatorietat d’ús dels percentatges anteriors per als centres concertats que reben pressupostos i subvencions públiques. Fomentar l’aprenentatge del valencià en els centres concertats.

  4. Obligatorietat de fomentar l’ús del valencià als centres concertats que reben pressupostos i subvencions públiques. Garantir que tot l’alumnat d’arreu del territori puga entendre, parlar, escriure i llegir el valencià perfectament.

  5. Fomentar el coneixement dels Drets lingüístics mitjançant un programa que formara el professorat, com podrien ser els docents de l’assignatura de valencià o els tutors, per impartir durant les classes de valencià o tutories als alumnes el coneixement dels seus drets lingüístics i com denunciar la manca, falta o la vulneració d’aquests.

  6. Fomentar el PIL a les zones castellanoparlants i centres on estudien majoritàriament alumnes estrangers que no dominen la llengua, a les zones on menys s’usa.

  7. Creació d’un programa adaptant el PIL i el PEV als refugiats dels CEAR. Major immersió lingüística que els ajuda en la seua integració al territori valencià, la cultura valenciana i el món laboral.

  8. Traducció de la pàgina web del CEAR al valencià i fer aportacions culturals en valencià. Fomente el seu aprenentatge del valencià.

  9. Implementar el món digital en valencià als centres educatius. Fomentar l’ús del valencià al món tecnològic educatiu.

 

Efectes:

Millora de l’ús del valencià a les zones castellanoparlants mantenint i millorant el dels valencianoparlants també. Conéixer la situació real de vulnerabilitat dels drets lingüístics a l’educació. Fomentar per part dels docents i l’alumnat la llengua valenciana. Millorar la Immersió lingüística dels nouvinguts.

 

BIBLIOGRAFIA

CEAR [en línia][Data de consulta 2 de maig de 2022] https://www.cear.es

Escola Valenciana [en línia]. Escola Valenciana pel plurilingüisme. Programes d’educació bilingües i Programes d’educació plurilingües. [Data de consulta 2 de maig de 2022]https://escolavalenciana.org/web/wp-content/uploads/2017/08/guiapluri.pdf

Generalitat Valenciana [en línia]. Coneixements i ús del valencià. [Data de consulta 2 de maig de 2022]https://ceice.gva.es/documents/161863132/168013490/Enquesta+Coneixement+valenci%C3%A0_2015+%28S%C3%ADntesi_val%29.pdf/7a3cf125-650d-4b1e-8c8c-b32030d4ea00

Generalitat Valenciana [en línia]. Membres de la xarxa.val [Data de consulta 2 de maig de 2022]https://ceice.gva.es/documents/161863132/167569485/Membres

Generalitat Valenciana [en línia]. Llei d’ensenyament i ús del valencià [Data de consulta 2 de maig de 2022] https://www.avl.gva.es/documents/31987/97442/Documents_02.pdf

Generalitat Valenciana [en línia]. Decret llei 3/2017 [Data de consulta 2 de maig de 2022]https://dogv.gva.es/va/disposicio?sig=007843/2017&url_lista=

Generalitat Valenciana [en línia]. Consell social de les llengües [Data de consulta 2 de maig de 2022]https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/consell-social-de-les-llengues

Generalitat Valenciana [en línia]. Decret 13/2019, de 8 de febrer, del Consell, de creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians [Data de consulta 2 de maig de 2022] https://dogv.gva.es/datos/2019/02/14/pdf/2019_1435.pdf

Generalitat Valenciana [en línia]. Política Lingüística. [Data de consulta 2 de maig de 2022]https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/inicio

Generalitat Valenciana [en línia]. Situació del valencià [Data de consulta 2 de maig de 2022]https://ceice.gva.es/documents/161863132/354711011/L_04_ToniM_Alternatives_web.pdf/5549c519-22d4-241c-8df0-1cdc48069a9d?t=1645087366887

Debat0el Propostes per millorar l’educació al País Valencià

No hi ha comentaris.

Publicat per

La situació de l’audiovisual valencià i altres vulneracions lingüístiques

Publicat per

La situació de l’audiovisual valencià i altres vulneracions lingüístiques

Després que l’any 2013 el govern de dretes del moment, el Partit Popular, tancara la ràdio i televisions valencianes, havent restringit anteriorment la difusió de TV3 i d’IB3 a tot el territori, l’audiovisual valencià va ser pràcticament inexistent durant anys. Amb l’entrada de l’anomenat govern del botànic, un govern d’esquerres, sembla que es va recuperant d’aquests anys on ha estat paralitzat. L’any 2015 es comença a preparar la tornada de RTVV, però no és fins al 2018 quan aquesta tornada…
Després que l’any 2013 el govern de dretes del moment, el Partit Popular, tancara la ràdio i televisions valencianes,…

Després que l’any 2013 el govern de dretes del moment, el Partit Popular, tancara la ràdio i televisions valencianes, havent restringit anteriorment la difusió de TV3 i d’IB3 a tot el territori, l’audiovisual valencià va ser pràcticament inexistent durant anys. Amb l’entrada de l’anomenat govern del botànic, un govern d’esquerres, sembla que es va recuperant d’aquests anys on ha estat paralitzat. L’any 2015 es comença a preparar la tornada de RTVV, però no és fins al 2018 quan aquesta tornada es du a terme. Així recuperem la ràdio i televisió pròpies del territori, no obstant segueixen sense arribar TV3 ni IB3.

No solament el nou govern valencià té en compte la precarietat del món audiovisual en valencià, per exemple Escola Valenciana ha creat una plataforma, la Cinemateca i la DVDTeca, per portar pel·lícules infantils i juvenils als centres educatius i ajuntaments per promoure la visualització d’aquestes en valencià des de la infantesa. A més a més, conjuntament amb l’Institut Valencià de Cultura mitjançant la Direcció Adjunta d’Audiovisuals i Cinematografia han dut a terme un projecte on recullen tres pel·lícules valencianes guardonades, acompanyades de material didàctic, per treballar a l’aula. Una altra entitat que promou l’ús del valencià als audiovisuals és l’Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), ells mateixos ho expliquen: “La defensa dels drets de la ciutadania i especialment els drets relacionats amb la informació i la comunicació, tals com la llibertat d’expressió, el dret a la informació, el dret d’accés de la ciutadania als mitjans de comunicació, i la defensa de l’ús del valencià, són els principals senyals d’identitat amb les quals s’articula un complet ventall d’activitats organitzades per ACICOM amb l’impuls dels seus membres i col·laboradors.”.

La Plataforma pels Drets Lingüístics, junt amb Escola Valenciana, ACICOM, ACPV, Plataforma per la Llengua i altres entitats, l’any 2021 elaboraren un informe amb més de 100 denúncies de conculcació dels drets de la ciutadania respecte al valencià i el presentaren al president de les Corts Enric Morera. En aquest informe al punt 1 trobem la discriminació de la resta de mitjans de comunicació audiovisuals d’altres territoris al País Valencià, al punt 2 com la majoria de plataformes online de visualització de contingut audiovisual continuen discriminant el català, no obstant actualment FilminCAT sí que compta amb una varietat de contingut en català, al punt 71 el festival de cinema Costa Blanca Film no respecta la toponímia en valencià, ni la seua oficialitat. El motiu de presentar aquest informe era exigir una Llei d’Igualtat Lingüística per als valencianoparlants, deia Natxo Badenes “aquestes entitats i sindicats demanem a les Corts Valencianes que continue avançant cap a la igualtat lingüística i el treball conjunt amb els governs de Catalunya i les Illes Balears desenvolupant un pla de cooperació efectiva en els àmbits de la llengua i la cultura amb els governs del mateix àmbit lingüístic” incloent així els audiovisuals de tot el territori de parla catalana. Al web d’Acció Cultural del País Valencià està el document per consultar amb les propostes “Per una nova i efectiva llei d’igualtat lingüística”.

Diferents entitats i associacions, no només de llengua catalana, van fer el passat desembre de 2021 una declaració conjunta perquè el govern espanyol defense i puga garantir la pluralitat lingüística a la nova Llei General de Comunicació Audiovisual, on fins ara sols s’ha establert un percentatge mínim de contingut i finançament per al castellà.

Al mateix informe de la Plataforma pels Drets Lingüístics de denúncies veiem com les federacions esportives no empren el català a les xarxes, com una Regidora de Cultura d’Alacant essent un càrrec públic informa pel canal de Whatsapp en castellà, el ministeri de cultura obliga les biblioteques a incloure el castellà en les seues webs, o com l’App de la DGT que és una administració de l’Estat distingeix entre valencià i català com dues llengües diferents. De nou, Escola Valenciana ha impulsat una campanya per valencianitzar els dispositius electrònics desenvolupat per Softvalencià.

Hi ha casos d’empleats públics que no s’adrecen a la ciutadania en valencià o li neguen el seu dret a fer-ho, per exemple la Policia Nacional del districte València Centre no atén un valencianoparlant o l’empleat de l’estació de tren de Vinaròs no vol atendre una ciutadana per parlar-li en valencià. Actualment, l’any 2022, és en l’àmbit sanitari on més incidències per vulneracions lingüístiques en l’administració es troben. A l’informe en veiem un bon grapat; l’atenció telefònica personal de la Conselleria de Sanitat Universal es realitza només en castellà, una metgessa d’oftalmologia de l’Hospital de Xàtiva no atén una ciutadana per expressar-se en valencià o una metgessa de l’Hospital Clínic de València no realitza una prova ginecològica a una ciutadana pel mateix motiu.

Tenim drets lingüístics pels quals no haurien de passar les situacions anteriors, per exemple no se’ns pot demanar canvi de llengua en intervencions orals, altre dret és que l’oficialitat comprén totes les administracions radicades al País Valencià: també les de l’Estat o l’administració de Justícia. En el cas de l’app de la DGT el valencià i el català tenen equivalència avalada legalment per al nom de la llengua, per la qual cosa no s’hauria de distingir. La realitat és que el País Valencià encara pateix una vulneració dels seus drets lingüístics.

Actualment, existeix una eina per informar-te i on et poden assessorar en drets lingüístics al País Valencià: l’Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana. També ho pots fer mitjançant altres entitats com Escola Valenciana o ACPV. També a Acció Cultural del País Valencià hi ha l’Institut de Política Lingüística on accedir a un Telèfon de la llengua, lesgislació, informes o jurisprudència.

WEBGRAFIA

Acció Cultural del País Valencià [en línia]. Declaració conjunta de les entitats que treballem per les llengües i la seva igualtat, davant del projecte de llei general de l’audiovisual. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <https://acpv.cat/2021/12/01/declaracio-conjunta-de-les-entitats-que-treballem-per-les-llengues-i-la-seva-igualtat-davant-del-projecte-de-llei-general-de-laudiovisual/>

Acció Cultural del País Valencià [en línia]. Tenim drets. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <https://acpv.cat/tenimdrets/>

Acció Cultural del País Valencià [en línia]. Drets lingüístics bàsics. Guia Pràctica  de Drets Lingüístics al País Valencià. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <https://acpv.cat/guiadretslinguistics/drets-linguistics-basics.php>

Acció Cultural del País Valencià [en línia]. Per una nova i efectiv llei d’igualtat lingüística. Principis bàsics i àmbits d’actuació pràctica. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <https://acpv.cat/2015/04/21/per-una-nova-i-efectiva-llei-digualtat-lingueistica-principis-basics-i-ambits-dactuacio-practica-calameo/>

Acció Cultural del País Valencià [en línia]. Reclamacions. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <https://acpv.cat/tenimdrets/reclamacions>

Acció Cultural del País Valencià [en línia]. Institut de política lingüística. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <https://acpv.cat/institut-de-politica-linguistica/>

Associació Ciutadania i Comunicació [en línia]. Qui som. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <https://acicom.org/qui-som/>

Associació Ciutadania i Comunicació [en línia]. Informe de la plataforma de drets lingüístics. #4D dia dels drets lingüístics a les corts. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <http://acicom.org/informe-de-la-plataforma-de-drets-linguistics-4d-dia-dels-drets-linguistics-a-les-corts/>

Associació Ciutadania i Comunicació [en línia]. Informe Drets Lingüístics 2021. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <http://acicom.org/wp-content/uploads/2021/12/Informe_Drets_Linguistics_2021.pdf>

Escola Valenciana [en línia]. Cinema. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <https://escolavalenciana.org/web/cinema/>

Escola Valenciana [en línia]. Oficina de Drets Lingüístics. Formulari de queixa. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <https://escolavalenciana.org/oficina-de-drets-linguistics/formulari-de-queixa/>

Escola Valenciana [en línia]. Connecta’t en valencià. Campanya per a valencianitzar els dispositius electrònics. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <https://escolavalenciana.org/web/2022/02/21/connectat-en-valencia-una-campanya-per-a-valencianitzar-els-dispositius-electronics/>

Escola Valenciana [en línia]. L’oficina de Drets Lingüístics d’Escola Valenciana registra una vulneració lingüística al dia en 2022. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <https://escolavalenciana.org/web/2022/02/17/loficina-de-drets-linguistics-descola-valenciana-registra-una-vulneracio-linguistica-al-dia-en-2022/>

FilminCAT [en línia]. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <https://www.filmin.cat>

Generalitat Valenciana [en línia]. Oficina de Drets Lingüístics. [Data de consulta 3 d’abril de 2022] <https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/odl>

Debat0el La situació de l’audiovisual valencià i altres vulneracions lingüístiques

No hi ha comentaris.

Publicat per

Benvinguts i benvingudes!

Benvinguts i benvingudes!
Publicat per

Benvinguts i benvingudes!

Hola! Aquesta publicació s’ha generat automàticament a l’Àgora. Et trobes a l’Àgora de l’assignatura. En aquest espai es recolliran totes les publicacions…
Hola! Aquesta publicació s’ha generat automàticament a l’Àgora. Et trobes a l’Àgora de l’assignatura. En aquest espai es recolliran…

Hola!

Aquesta publicació s’ha generat automàticament a l’Àgora.

Et trobes a l’Àgora de l’assignatura. En aquest espai es recolliran totes les publicacions relacionades amb les activitats que facin els companys i companyes de l’aula al llarg del semestre.

L’Àgora és un espai de debat on els estudiants i els docents poden veure, compartir i comentar els projectes i tasques de l’assignatura. 

Si només veus aquesta publicació, pot ser perquè encara no se n’ha fet cap, perquè no has entrat amb el teu usuari de la UOC o perquè no pertanys a aquesta aula. Si no ets membre de la UOC i veus alguna publicació, és perquè el seu autor o autora ha decidit fer-la pública.

Esperem que aquesta Àgora sigui un espai de debat enriquidor per a tothom!

 

Debat0el Benvinguts i benvingudes!

No hi ha comentaris.

Les intervencions estan tancades.